Tippler Yem - Adana Güvercin Yemi Tippler Yem - Adana Güvercin Yemi
tippler süs güvercin yemi adana

    OYUN, SÜS, KOSTÜM GÜVERCİN YEMLERİ

 

FANTASYMİX (TİP0301)

 

         İri yapılı, uçurulmayan nispeten hareketsiz şebap ve benzeri tür güvercinler için orta üstü irilikte tohumlardan hazırlanmış,  dengeli enerji/protein  yapısında yem karışımıdır. Dengesiz oranlanmış besin elementlerinden oluşan yemler bu türlerde  tüylenme kalitesi, renk oluşumu, dölsüz yumurta  ve yumurta sayısında azalmaya neden olmaktadır. Tippler fantasymix güvercin yemleri bu sorunların çözümüne katkı sağlar. Buğdaylı ve buğdaysız olarak ayrı üretilir.

 

 

 

FİNESSEMİX (TİP0302)


            Kostüm Güvercin Yemi kostüm güvercinleri uçurulmayıp, görsel amaçlı yetiştirildiğinden yüksek enerji ve protein ihtiyacı yoktur.   Yüksek   protein    ve   enerji   kostüm    güvercinlerinde bir   takım  sağlık   sorunlarına   yol  açar.   Bu   nedenle  Kostüm Güvercin yemlerimiz orta seviye enerji ve protein içeren seçkin tohumlardan hazırlanmıştır.
Buğdaylı ve buğdaysız olarak ayrı üretilir.

 

 

 

PERENDEMİX (TİP0303)


              Oyun Kuşu  Güvercin  Yemi; oyun kuşlarının performans sergilemek için ihtiyaç duyduğu besin elementlerini karşılamak amacıyla  orta irilikte tohumlardan hazırlanmış yem karışımıdır.

              Tüm   yıl   boyunca   kullanılabilir.   Üreme   performansı, tüylenme  kalitesi  kas  ve  kemik  gelişimini  sağlayacak şekilde dengelenmiştir.  Oyun Kuşu  Güvercin  Yemi; oyun kuşlarının performans sergilemek için ihtiyaç duyduğu besin elementlerini karşılamak amacıyla  orta irilikte tohumlardan hazırlanmış yem karışımıdır. Buğdaylı ve buğdaysız olarak ayrı üretilir.

 

BANGOMİX (TİP0304)   HAZIRLANMA AŞAMASINDA

     Copyright © 2020 Tippler Yem Güvercin Yemleri. Tüm hakları saklıdır.    Adana Web Tasarım